Town Hall Theatre Galway Logo

Gaeilge Tamagotchi

Town Hall Theatre

This show is now over. Please see our full listing for other shows you might enjoy.

The Irish language has 4,400 different words merely to describe someone; to convey their character, their demeanour, their shape or stature. They are rarely used now. Many are already dead.

  • súghóg – stain left by tears
  • iarmhaireacht – loneliness at cock-crow
  • dril – drop glancing in the sun
  • spailp – surprise kiss

In Gaeilge Tamagotchi Manchan invites you to adopt an Irish word. Participants wind through a labyrinth of 30m of raw Irish linen to receive an endangered Irish word from the artist, which they agree to nurture, nourish and take guardianship of. They each receive a word unique to them and are given the opportunity to print or paint their word on stone, oak-wood or linen as a ritualistic covenant.

Tá 4,400 focal éagsúil sa Ghaeilge le cur síos a dhéanamh ar dhuine: lena gcarachtar, a meon, a gcruth a chur in iúl. Is annamh a úsáidtear a bhformhór acu anois. Tá cuid mhór acu básaithe cheana féin.

In Gaeilge Tamagotchi tugann Manchán cuireadh duit focal Gaeilge a uchtú. Siúlann tú trí lúbra 30m de línéadach Éireannach le focal Gaeilge atá i mbaol a fháil ó Mhanchán, agus geallann tú an focal a chothú agus a chaomhnú agus cúram a dhéanamh de. Faigheann gach éinne focal sainiúil dó nó di féin amháin, agus tugtar an deis dó nó di an focal a phéinteáil nó a phriontáil ar cloch, ar adhmad darach nó ar línéadach mar chúnant deasghnách.

See also: Arán & Im

Patron Donation Awards
Bringing It All Back Home
Promo image for Town Hall Theatre Gift Vouchers. The text reads Gift Vouchers Now Available IDEAL GIFTS!